Garanti

AJK AB lämnar garanti som omfattar produktions-, konstruktions- och materialfel på sålda produkter enligt följande:

  • Vid köp av inomhusmöbler lämnas 1 års garanti från leveransdatum, förutsatt att möblerna endast används inomhus. Vid annan användning upphör garantin att gälla.
  • Vid köp av tillbehör och andra inredningsartiklar och inredningstillbehör lämnas 1 års garanti från leveransdatum.  

Om kunden upplever fel och defekter hos en köpt produkt under ovanstående garantiperiod ska kunden reklamera snarast möjligt och inom rimlig tid. Om reklamationen är berättigad är AJK AB skyldig att leverera, reparera eller byta ut produkten eller de relevanta delarna hos produkten efter eget gottfinnande och på egen bekostnad. Om AJK AB kan åtgärda felet genom reparation eller utbyte inom rimlig tid innebär det att AJK AB har fullgjort alla sina skyldigheter enligt denna garanti. I detta fall har kunden inte rätt till ytterligare ersättning. 

Den här garantin gäller inte skador eller fel orsakade av:

– Slitage.

– Skador och handlingar orsakade av yttre faktorer som AJK AB inte ansvarar för, däribland felaktig användning, bristande eller felaktigt underhåll eller felaktig förvaring i strid med våra rekommendationer.

– Material från tredje part som använts på varan, eller ändringar av varan utan föregående godkännande från AJK AB

– Mer intensiv eller onormal användning av varan än vad som rimligen kan förväntas i samband med normalt privat bruk.

– Dramatiska temperaturväxlingar eller exponering för ovanliga förhållanden eller tillstånd som strider mot våra rekommendationer. 

Naturliga variationer som förekommer i trä och läder kan inte betraktas som ett fel eller en brist, och AJK AB garanterar ingen färgbeständighet eller matchning av färger, ådring, texturer eller ythårdhet hos dessa material. 

Reklamationer enligt den ovan beskrivna garantin ska göras snarast möjligt och inom 30 dagar efter det att felet/defekten har konstaterats. Reklamationen ska göras skriftligen till vår kundtjänst på Info@ajkdesign.se . I ämnesraden ska ordet ”Reklamation” och ordernumret anges. 

Ovanstående garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.