Underhåll & skötsel

Trä är ett levande naturmaterial som behandlas så skonsamt som möjligt. Regelbunden rengöring garanterar att möblerna alltid ser fina ut och håller sig vackra i många år.

Vatten i större mängder kan orsaka sprickor i träet och leda till att möblerna slår sig även skador och missfärgningar kan ske av vatten. Om vätska spills är det därför viktigt att torka upp omedelbart. Mindre vattenspill eller fläckar bör också avlägsnas direkt eftersom de kan lämna mindre märken på ytan som är svåra att ta bort senare.

Luftfuktigheten har en stor inverkan på möbler, speciellt av massivt trä. Undvik att placera möbeln i ett rum där luftfuktigheten varierar kraftigt eller där det inte är tillräckligt uppvärmt. Eftersom trä andas och anpassar sig naturligt till miljön det befinner sig, rekommenderar vi att inte placera möbeln nära värmekällor som radiatorer och kaminer. Fel luftfuktighet kan orsaka sprickor och leda till att fogar lossnar.

Solljus direkt på möbeln under längre tid kan skapa färgförändringar speciellt de första månaderna när möbeln är ny, då sker ofta den största färgförändringen. Var därför uppmärksam på att dukar, vaser eller prydnader kan ge mörka områden på träytan om de placeras under en längre perioder.

Utseende kan variera från möbel till möbel, eftersom trä är ett naturmaterial finns det inte två bitar som ser likadana ut. Mindre kvistar, markerad ådring och färgvariationer är en del av träets naturliga utseende, däremot väljer vi alltid noggrant ut plankor efter färgnyans och struktur så att möbeln ser vacker och enhetlig ut.

Oljebehandlade bordsskivor – Regelbunden rengöring: torka av med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Undvik användning av rengöringsmedel eller kemikalier. Vi rekommenderar att du oljar in din bordsskiva ca. 2-3 gånger per år, eller när behövs beroende på var den är placerad och hur möbeln används. Oljebehandlade bordsskivor avser materialen valnöt och ek (inte bok).

Steg för att behandla oljebehandlade bordsskivor

  • Vi rekommenderar att du använder dansk olja för oljebehandling.
  • Rengör bordsskivan först, för bästa resultat måste fläckar och smuts avlägsnas helt före ny behandling.
  • Innan du applicerar olja ska hela bordsskivan helst slipas lätt med finkornig slipsvamp eller slippapper ca. 220k. Slipa alltid längsmed träfibrerna.
  • Applicera oljan med en svamp eller trasa och stryk på oljan i ett tunt och jämnt lager över hela bordsskivan inklusive kanterna. Låt oljan tränga in i cirka 5 min innan du noga torkar bort överskottsolja från bordsskivan med en ren bomullstrasa och låt bordsskivan sedan torka.
  • Låt oljan torka ordentligt innan bordet används igen, torktiden för oljan beror på temperaturen så kontrollera alltid att bordet är torrt innan du använder den igen.

OBS. Notera att trasor eller svampar som har använts för oljebehandling kan självantända. Därför måste de alltid förvaras i en lufttät metall- eller glasbehållare. Detta gäller även vid kassering av trasor.

Lackerade bordsskivor

Regelbunden rengöring: torka av med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Undvik användning av rengöringsmedel eller kemikalier. Lackerade ytor kan inte efterbehandlas på samma sätt som oljebehandlade ytor. Lackerade bordsskivor avser materialen bok (inte valnöt och ek).

OBS. Använd aldrig starka rengöringsmedel vid rengöringen eftersom det kan ge permanenta skador och ett oönskat resultat.